Nødhjelpsmottak i Støttumveien 7

Nødhjelpsmottak i Støttumveien 7

Mottaket er åpent hver torsdag kl. 18 - 19. Første åpningsdag etter sommeren er torsdag 17. august.

Vi samler inn klær, sko, barneutstyr, leker, sykler etc. (ikke matvarer og elektriske artikler) til dem som trenger det i Øst- Europa. 

Klær må være rene og hele. Bidrag bør pakkes i dobbel plastsekk eller gjerne banankasser/kartonger. 

Mottaket har åpent hver torsdag kl. 18 - 19 i Støttumveien 7.  Siste åpningsdag før sommeren er torsdag 15. juni. Mottaket åpner igjen torsdag 17. august.

(Noen kjenner plassen som Asola-bygget / Ligger på andre siden av jernbanesporet vis a vis Vestby Stasjon).

Vi blir takknemlige for et transportbidrag på kr 50 per sekk/kartong.

Ønskes kontakt ring tlf: 95 14 89 23 / 90 89 31 80

Kontonr. for støtte til transport er: 1503.31.37564

Ansvarlige: PYMs landutvalg for Hviterussland og Vestby Pinsemenighet.

Pastor: Pavel Novik  995 64 638

 

Kontortid: torsdag 10:00-15:00

Besøkadresse:

Randemfaret 15, 1540 Vestby

E-post: filadelfiakontoret@gmail.com. 

Powered by Cornerstone