Internasjonalt arbeid

Vestby Pinsemenighet (Filadelfia Vestby) har blitt et hjem for mange mennesker: unge og eldre, nordmenn og innvandrere.

Historie: Menigheten startet opp internasjonalt arbeid i 1994 ved at flere fra menigheten og asylmottaket begynte å møtes for å spille volleyball sammen. Dette ble etterhvert til flere turneringer, felles middager og andre type møter.

Menigheten begynte så å arrangere internasjonale gudstjenester som foregikk annenhver fredag- og senere annenhver søndag ettermiddag. Disse samlingene har bestått av felles måltider, mye sang og samtaler om Gud. Møtene var åpne for folk fra forskjellig religiøs bakgrunn. Flere tok imot Jesus på disse samlingene.

I dag: Menigheten bryr seg fortsatt aktivt om innvandrere i Norge. Noe av grunnlaget for dette ligger i Jesu ord: ”For jeg var sulten, og dere gav meg mat. Jeg var tørst, og dere gav meg å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg.” Mat.25:35 Vi ser at det innvandrere på asylmottak trenger mest, er fellesskap og oppmuntring. Hver søndag henter vi asylsøkere til våre gudstjenester hvor de får åndelig oppmuntring og et varmt fellesskap over en kaffekopp. I tillegg til dette, besøker vi dem på asylmottaket, arrangerer tur på stranda og lignende. Vi ber for dem og forsøker å være medmennesker så langt er det mulig og vi får tillit til.

Pastor: Pavel Novik  995 64 638

 

Kontortid: torsdag 10:00-15:00

Besøkadresse:

Randemfaret 15, 1540 Vestby

E-post: filadelfiakontoret@gmail.com. 

Powered by Cornerstone