Menighetens viktigste møtepunkt: Bønnemøtet!

Menighetens viktigste møtepunkt: Bønnemøtet!

Velkommen på mandager kl. 19.30 og torsdag kl. 09.00!

Er du klar over at frelse fra synder ble vunnet først i bønn i Getsemane, og at menigheten ble født som resultat av bønnene til en gruppe mennesker på øvresalen? Vet du at de første disiplene til Jesus var så opptatt av å ikke miste fokus på bønn og Guds ord at de hele tiden prøvde å delegere og fordele flere andre oppgaver til mellomledere og andre kristne for å frigjøre tid for den verdifulle bønnen og Guds ord?  Som resultat av et sterkt bønneliv har Guds menighet i mange århundrer opplevd stor vekst, manifestasjon av mirakler og Guds kraft. Menigheten har i stor grad påvirket forandring av flere nasjoner og hele kontinenter og brakt fred og velstand til flere generasjoner av folk.

Det er de stille stunder med Gud som gir oss styrke i hverdagen. De som gjorde mest i historien, er ofte de som i sin travle hverdag hadde tid til å høre fra Gud.

Bønn er en stund som man setter av for å fokusere på Gud, dele sitt hjerte med Ham, fortelle om det som er vanskelig, takke Ham og verdsette Ham for det Han er og det Han gjør for oss. Bønn er ikke en monolog. Som sagt taler Gud til oss i bønn for å gi mennesker veiledning, visjoner, oppmuntring og hjelp. 

For å gjøre det lettere å be, har vi laget en ukeplan for bønn. Her finner du forslag til bønneemner for hver ukedag, som du kan kombinere med dine personlige bønneemner.

Mandag: Bønn om åndelig fornyelse (dåp i Den hellige Ånd, nådegaver, overgivelse til Gud)

Tirsdag: Bønn for myndighetene (kommuneadministrasjon, politikere, Stortinget, kongehuset)

Onsdag: Bønn for menigheten og ledelsen (fornyelse og vekst, pastorer, eldsteråd, avdelingsledere)

Torsdag: Bønn for misjon/evangelisering (misjonsområdene i Hviterussland, Ukraina og Polen, Fair Share Norway, innvandrere, menneskers frelse)

Fredag: Bønn for familier, ekteskap, barn og ungdom

Lørdag: Bønn for syke og for de eldre i menigheten

Søndag: Takksigelse

Bli med og be! Bønn er en fødestue for nærhet med Gud, for gode valg i livet, for en sterk menighet og en sterk familie. 

Velkommen til bønnemøter hver mandag kl. 19.30 og hver torsdag kl. 09.00!

Pastor: Pavel Novik  995 64 638

 

Kontortid: torsdag 10:00-15:00

Besøkadresse:

Randemfaret 15, 1540 Vestby

E-post: filadelfiakontoret@gmail.com. 

Powered by Cornerstone