Nødhjelpsmottak i Støttumveien 7

Nødhjelpsmottak i Støttumveien 7

Mottaket er åpent hver torsdag kl. 18 - 19.

Vi samler inn klær, sko, barneutstyr, leker, sykler etc. (ikke matvarer og elektriske artikler) til dem som trenger det i Øst- Europa. 

Klær må være rene og hele. 

Mottaket har åpent hver torsdag kl. 18 - 19 i Støttumveien 7. 

(Noen kjenner plassen som Asola-bygget / Ligger på andre siden av jernbanesporet vis a vis Vestby Stasjon).

Ønskes kontakt ring tlf: 95 14 89 23 / 90 89 31 80

Arbeidet har nå vokst så mye at vi har utskilt arbeidet i en egen juridisk enhet, en forening som er registrert i Brønnøysund som heter Fair Share Norway. Den har nå fått en egen hjemmeside,

www.fairshare.no.

På deres hjemmeside kan du se mer om medlemmer, prosjekter og hvordan du kan bli venn av Fair Share.

Vi ber om at bidrag pakkes i kartong eller dobbel plastsekk. Vi blir også takknemlige for et frivillig bidrag til å dekke transportkostnader på kr 50 per kartong/sekk. 

Nødhjelp

Kontonr. for støtte til transport er: 1503.31.37564

 

Pastor: Pavel Novik  995 64 638

 

Kontortid: torsdag 10:00-15:00

Besøkadresse:

Randemfaret 15, 1540 Vestby

E-post: filadelfiakontoret@gmail.com. 

Powered by Cornerstone