Nødhjelp

Nødhjelp

Vi samler inn brukte klær, møbler, barneutstyr o.l. til dem som trenger det i Øst-Europa.

Sted: Støttumveien 7 i Vestby

Tid: Torsdager kl 18-19.  

Vestby Pinsemenighet har over flere år hatt en kontinuerlig aksjon for å samle inn klær, møbler, barneutstyr, leker og lignende til trengende i Østeuropa. Vi startet med innsamlinger til Hviterussland etter tiår med samarbeid med menigheter i landet. Vi har siden utvidet virksomheten etter behov og etablering og styrking av forholdet til nye kontaktpersoner i Latvia og Ukraina.

Bidragene som samles inn blir lagret her i Norge til vi kan fylle en stor lastebil som så kjører til landet der vi opplever at behovet er størst. Klær og andre bidrag distribueres av menighetene vi samarbeider med på stedet etter behov. Noen holder en bred "utdelingsdag" der de som kommer får mat i tillegg til det de måtte trenge av klær o.l. Andre sender ut informasjon til familier de vet har behov slik at disse kan komme og hente det de trenger. I Lubny, Ukraina driver menigheten et barnehjem som får en god del av barneklær og leker, i Krupki og Minsk, Hviterussland går noe av nødhjelpen til rehabiliteringssentre drevet av menighetene her. Alle privatpersoner som henter klær o.l. viser identifikasjonspapirer og signerer for det de har hentet, først og fremst etter pålegg fra myndighetene i landet, men også for å sikre seg mot misbruk av ordningen.

Arbeidet har nå vokst så mye at vi har utskilt arbeidet i en egen juridisk enhet, en forening som er registrert i Brønnøysund som heter Fair Share Norway. Den har nå fått en egen hjemmeside,

www.fairshare.no.

På deres hjemmeside kan du se mer om medlemmer, prosjekter og hvordan du kan bli venn av Fair Share.

Vi ber om at bidrag pakkes i kartong eller dobbel plastsekk. Vi blir også takknemlige for et frivillig bidrag til å dekke transportkostnader på kr 50 per kartong/sekk. 

Nødhjelp

Pastor: Pavel Novik  995 64 638

 

Kontortid: torsdag 10:00-15:00

Besøkadresse:

Randemfaret 15, 1540 Vestby

E-post: filadelfiakontoret@gmail.com. 

Powered by Cornerstone