Velkommen til sjelesorgskurs

Velkommen til sjelesorgskurs

31.oktober-1.november

Kurset holdes fredag 31.oktober kl. 18:00-21:00 og Lørdag kl. 10:00-15:30

Kursholder er Ester Rolén. Ester er sykepleier med etterutdannelse i Sykepleiefaglig veiledning og har jobbet som avdelingsleder, veileder for sykepleiere og personalrådgiver. Hun har også etterutdanning og kurs i administrasjon og ledelse, transaksjonsanalyse, forståelse av seg selv og endringer og sjelesorg. De siste 17 år har Ester ledet sjelesorgssenteret ved Filadelfia i Oslo, hvor hun blant annet holder regelmessige kurs i sjelesorg, og deltar i menighetens forbønnsarbeid.

Temaer:

 

 • Mål og mening med følelser.
 • Tanker, følelser og handlinger. Hva gjør vi med dem og hva gjør de med oss?
 • Selvbildet.
 • Hvorfor prate med noen om det som er vanskelig for meg?
 • Slitenhet.
 • Angst og depresjon.
 • Er jeg en dårlig kristen?
 • Sorg
 • Skader påført oss tidligere i livet.
 • Sunne og usunne fellesskap i menigheter.
 • Skuffet på Gud.

 

Det vil bli satt av tid til pauser med kaffe underveis og lunsj kl: 12:30

 

Påmelding til: filadelfiakontoret@gmail.com

 

Pastor: Pavel Novik  995 64 638

 

Kontortid: torsdag 10:00-15:00

Besøkadresse:

Randemfaret 15, 1540 Vestby

E-post: filadelfiakontoret@gmail.com. 

Powered by Cornerstone