Ressurser>Artikler>Hva er medlemskap i en kirke?
2021-05-18
Hva er medlemskap i en kirke?

Menighet

Vi tror at en menighet er en forsamling av mennesker som samles for å utøve sin felles tro. Alle som bekjenner Jesus som Herre er en del av den universelle kirke. Men vi tror også at alle kristne hører hjemme i en lokal menighet. Bibelen viser oss menigheten som et forpliktende fellesskap, dvs. at hvert medlem ser seg selv som en del av en åndelig organisme som også kalles for Kristi kropp.

Menigheten er Kristi kropp i verden. Den gjør Jesus synlig, fortsetter Jesu tjeneste og skal være et fellesskap som lærer og utruster Guds barn til å være Jesu etterfølgere. I en slik organisme har alle medlemmer hver sin rolle og like stor verdi. Vi tror at Gud ikke bare gir oss en menighet å være en del av, men at han også gir oss til sin menighet.  Gjennom vår innvielse til en lokal menighet vil hele Guds menighet fungere enda bedre. Hovedoppdraget til menigheten er å fullføre misjonsbefalingen ved å gjøre Jesus kjent, trodd, elsket og etterfulgt blant mennesker som ennå ikke tror.

Medlemskap

Derfor er medlemskap i menigheten noe større enn bare en liste med navn på mennesker som «sympatiserer» med en kristelig organisasjon eller et trossamfunn. Siden menigheten er en organisme hvor alle lemmer samarbeider for et felles mål, har også medlemskap mye større betydning.

  1. Tillit

Når man meldes inn i en menighet, inngår man i en relasjon som baseres på gjensidig tillit. Et nytt medlem viser en tillit til et konkret kristent miljø og dets ledelse. Man gir menigheten et mandat til å veilede seg selv og påvirke sin tro og forståelse av Bibelen. Hver nytt medlem skal respektere menighetens visjon og lære. Han/hun aksepterer at ledelsen i menigheten kan tilby hjelp og veiledning, og at det forventes at hvert medlem skal gjøre sitt beste for å leve et liv i overensstemmelse med det nye testamentets liv og lære. Menigheten viser i sin tur tillit til et nytt medlem også. Menigheten ser hvert medlem som et gjenfødt Guds barn og ønsker å samarbeide med det nye medlemmet. Menigheten gir hvert medlem rett til å påvirke menighetens virksomhet, ta del i menighetens beslutninger, å være en del av forskjellige arbeidsgrupper og komiteer, ta lederstillinger i virksomheter osv.

  1. Innvielse

Medlemskap er en gjensidig innvielsesavtale. Hvert medlem tar en beslutning om å være en aktiv deltaker i dette kristne felleskapet. Fellesskapets bånd styrkes ved at medlemmene bygger relasjoner med hverandre og tjener hverandre med de nådegavene og talentene de har. Ved å bidra praktisk og økonomisk i menigheten får man større følelse av eierskap til menighetens arbeid, og det er veldig bra. Engasjement i menighetens liv og arbeid skal aldri skje av tvang eller press, men med bakgrunn i kjærlighet til Gud og mennesker. Menigheten tar i sin tur på seg ansvar for å vise omsorg, oppmuntring, veiledning, åndelig og annen slags hjelp til alle sine medlemmer. Menigheten vil se og framelske gaver og talenter i hvert av sine medlemmer og vil hjelpe dem til å vokse i det. Menigheten skal holde oversikt over hvem står som medlem for at ingen skal bli oversett. Derfor fører menigheten medlemsregister.

  1. Bekjennelse

En av måtene man kan bekjenne sin tro på Gud på, er å innvie seg til en menighet. Når menigheten møtes eller gjør noe sammen, når alle medlemmene hjelper hverandre og arbeider for en felles sak, er dette et vitnesbyrd for verden om at Jesus lever og at Gud arbeider i verden også i dag. Derfor blir Jesus mer synlig når alle kristne blir tydelige om sin tilhørighet til menigheten. Dette skjer ikke bare ved skriftlig innmelding i menigheten, men desto mer ved fysisk deltagelse i menighetens virksomhet.

 

Hvis du tror på Jesus som Guds Sønn og din personlig Frelser, som sonet for dine synder og gav deg et evig liv, er du velkommen til å være en del av FIladelfiakirken Vestby. Vi oppfordrer alle som oppdaget Jesu tilgivelse og nåde (nye troende) å la seg døpes med full neddykkelse for å så bli medlemmer i vår kirke. Det jelder også situasjoner når en troende kan ikke forholde seg til sin tidligere dåp evt. barnedåp som til en gyldig troshandling. (Mer om dåpen finner du her). Ellers hver den som har bekjent sin tro på Jesus som sin Frelser og Herre og som respekterer menighetens trosgrunnlag og ønsker til å være en aktiv deltaker i vårt fellesskap, kan bli medlem i Filadelfiakirken Vestby.

 

Kontakt oss

Filadelfiakirken Vestby
Postboks 226
1541 Vestby

Besøksadresse: 
Randemfaret 15, 1543 Vestby
Org.nr 976 479 300

Pastor Pavel: 99 56 46 38

Kontortid: Onsdager 10:00-15:00

 

Powered by Cornerstone