Barnehage

Sion menighetsbarnehage eies av Menigheten Sion og er en heldags-barnehage med utvidet kristen formålsparagraf. Vi har åpent hver dag fra kl. 07.30 -16.30. I år er det xx barn i alderen 1 -5 år og ca.yy årsverk ved barnehagen. Styrere er Hanne Christine Dyngeland


Barnehagen har to avdelinger, hvor vi ønsker at barna skal oppleve omsorg, trivsel og utvikling.

Barnehagen er åpen for alle, søknad gjennom samordnet opptak i Bergen kommune.

Les mer om vår barnehage.

 

Ønsker du mer informasjon, så kontakt:

Hanne Christine Dyngeland

Tlf. 55990287/934 52 937

 

Kontakt oss

Vestby Pinsemenighet
Postboks 226
1541 Vestby

Besøksadresse: 
Randemfaret 15, 1540 Vestby
Org.nr 976 479 300

Pastor Pavel: 99 56 46 38

Kontortid: Onsdager 10:00-15:00

 

Powered by Cornerstone