Menighetens historie

I 1887 begynte kristne i Vestby å samles til husmøter. Disse møtene resulterte i at flere fra lokalsamfunnet ble frelst og på denne måten ble det dannet en menighet som hadde en nær tilknytning til ”De frie evangeliske forsamlinger”.
I 1910 fikk menigheten sitt første lokale. Skolestua på Tveter ble flyttet til Vestby og ble menighetens forsamlingslokale som fikk navnet Lund. Johan Olsen Rødshagen var menighetens første leder, og det var også han som kjøpte den gamle skolestua og flyttet den til Vestby.
Menigheten hadde ikke noe spesielt navn på den tiden. Først i 1927 begynte menigheten å kalle seg en pinsemenighet og i 1934 ble det satt opp medlemsliste. På den tiden var ofte lokalet stuvene fullt på samlingene. I krigsårene var det også masse folk på møtene, - fullt helt ut på gårdsplassen mange ganger. Etterkrigsårene har vært preget av allsidig aktivitet.
Mange i Vestby vil huske søndagskolen på Lund. Den ble startet midt i 20 – årene. På 70 – tallet ble det drevet søndagskole på 3 steder i bygda. Menigheten vokste også på 70 – tallet, og behovet for større og mer praktiske lokaler var stort.
Prosjekteringen av et nytt og praktisk kirkebygg i Randemfaret startet i 1981 og menighet fikk sine nye romslige lokaler i 1983. Menighetens nye lokale fikk navnet Filadelfia. I samme perioden ble nye E6 prosjektert over eiendommen Lund. Staten kjøpte stedet, og lokalet ble satt fyr på i 1982.
I 90-årene begynte menigheten arbeid blant innvandrere. I menighetens søndagsgudstjenester, er det normalt mennesker fra flere ulike land til stede. Alle søndagsmøter tolkes til engelsk.
Menigheten i dag kjennetegnes som en typisk flergenerasjonsmenighet. Mange unge mennesker er kommet til, og innehar lederoppgaver. Frisk tradisjonell, og ofte mer ungdommelig sang og musikk toner i og rundt kirken.
 

 

Pinsebevegelsen

Filadelfiakirken Vestby er en del av Pinsebevegelsen i Norge.

For mer informasjon om Pinsebevegelsen, følg lenken under.

 

Relaterte lenker

Pinsebevegelsen i Norge

 

Kontakt oss

Filadelfiakirken Vestby
Postboks 226
1541 Vestby

Besøksadresse: 
Randemfaret 15, 1543 Vestby
Org.nr 976 479 300

Pastor Pavel: 99 56 46 38

Kontortid: Onsdager 10:00-15:00

 

Powered by Cornerstone