Velkommen til Vestby pinsemenighet

Hvem er vi?

Vestby pinsemenighet er en menighet med medlemmer som ønsker å leve i tilbedelse og overgivelse til Gud. Vi ønsker at lidenskap for Gud skal være et kjennetegn ved menighetens medlemmer. Vi ønsker å leve nær Jesus og høre Hans stemme og tanker for vår tid.

Menigheten skal være et sted hvor folk blir ønsket  ”velkommen hjem!”, både av Gud og mennesker. 

Hva skjer?

Vi deltar på økumenisk gudstjeneste på Solåsen
Russisk gudstjeneste
Filadelfia er utleid til en russisk menighet som har gudstjeneste.
Sommersamling
Sommersamling
St.Hansfeiring på Emmerstad

Søndag 23.juni kl. 16.00 møtes vi på Emmerstad for grilling og hyggelig samvær. Ta med mat, drikke og egen grill. Håper vi sees!

Kontakt oss

Vestby Pinsemenighet
Postboks 226
1541 Vestby

Besøksadresse: 
Randemfaret 15, 1540 Vestby
Org.nr 976 479 300

Pastor Pavel: 99 56 46 38

Kontortid: Torsdager 10:00-15:00

 

Har du spørsmål, bønnebehov eller lignende, kan du også benytte kontaktskjema: 
Powered by Cornerstone