Velkommen til Filadelfiakirken Vestby

Hvem er vi?

Filadelfiakirken Vestby er en menighet med medlemmer som ønsker å leve i tilbedelse og overgivelse til Gud. Vi ønsker at lidenskap for Gud skal være et kjennetegn ved menighetens medlemmer. Vi ønsker å leve nær Jesus og høre Hans stemme og tanker for vår tid.

Menigheten skal være et sted hvor folk blir ønsket  ”velkommen hjem!”, både av Gud og mennesker. 

Hva skjer?

Bønnevandring
Vi møtes utenfor Filadelfiakirken og deler oss i grupper. Husk varme klær!
Happy Kidz øver
Barnekor for barn fra 4 til 9 år
Nødhjelpsmottak i Støttumveien 7
I samarbeid med Fair Share Norway samler vi inn klær, sko, barneutstyr, leker, sykler etc. til dem som trenger det i Øst-Europa.
Nødhjelpstransport i Støttumveien 7
Vi fyller en trailer med nødhjelp til Ukraina.
VESTBY KOMMUNE HAR VEDTATT NYE OG STRENGERE SMITTEVERNREGLER, OG FRA OG MED 12. NOVEMBER ER DET FORBUD MOT INNENDØRS ARRANGEMENTER

Vi kan derfor ikke samles i Filadelfiakirken før tidligst 1. desember. 
I denne perioden vil vi forsøke å legge til rette for digitale gudstjenester og samlinger. 

Aktiviteter for barn og unge er unntatt fra forbudet, og barnekoret Happy Kidz vil fortsette med sine øvelser. 

Følg med her og på facebook for oppdatert informasjon!

 

 

 

 

Kontakt oss

Filadelfiakirken Vestby
Postboks 226
1541 Vestby

Besøksadresse: 
Randemfaret 15, 1543 Vestby
Org.nr 976 479 300

Pastor Pavel: 99 56 46 38

Kontortid: Onsdager 10:00-15:00

 

Har du spørsmål, bønnebehov eller lignende, kan du også benytte kontaktskjema: 
Powered by Cornerstone