Velkommen til Filadelfiakirken Vestby

Hvem er vi?

Filadelfiakirken Vestby er en menighet med medlemmer som ønsker å leve i tilbedelse og overgivelse til Gud. Vi ønsker at lidenskap for Gud skal være et kjennetegn ved menighetens medlemmer. Vi ønsker å leve nær Jesus og høre Hans stemme og tanker for vår tid.

Menigheten skal være et sted hvor folk blir ønsket  ”velkommen hjem!”, både av Gud og mennesker. 

Hva skjer?

Husgrupper
Vi samles i mindre grupper i hjemmene for samtale, bønn og enkel servering. Ta kontakt hvis du vil være med i en husgruppe!
Gudstjeneste
Besøk av Evangeliesenteret. Ole Sletten taler. Søndagsskole. Kafé.
Husgrupper
Vi samles i mindre grupper i hjemmene for samtale, bønn og enkel servering. Ta kontakt hvis du vil være med i en husgruppe!
Happy Kidz
Korøvelse for barn i alderen 4 - 10 år.

Kontakt oss

Filadelfiakirken Vestby
Postboks 226
1541 Vestby

Besøksadresse: 
Randemfaret 15, 1543 Vestby
Org.nr 976 479 300

Pastor Pavel: 99 56 46 38

Kontortid: Onsdager 10:00-15:00

 

Har du spørsmål, bønnebehov eller lignende, kan du også benytte kontaktskjema: 
Powered by Cornerstone