Velkommen til Vestby pinsemenighet

Hvem er vi?

Vestby pinsemenighet er en menighet med medlemmer som ønsker å leve i tilbedelse og overgivelse til Gud. Vi ønsker at lidenskap for Gud skal være et kjennetegn ved menighetens medlemmer. Vi ønsker å leve nær Jesus og høre Hans stemme og tanker for vår tid.

Menigheten skal være et sted hvor folk blir ønsket  ”velkommen hjem!”, både av Gud og mennesker. 

Hva skjer?

Gudstjeneste
John Daniel Andersen taler. Sang: Karl-Rune Nilsen. Søndagsskole. Kafé Hjerte
Russisk gudstjeneste
Filadelfia er utleid til en russisk menighet som har gudstjeneste.
Bibel og bønn
Gudstjeneste med nattverd
Pavel Novik taler. Sang: Christine Gadiano. Søndagsskole. Kafé Hjerte
Søndag 16. juni kl. 11.00 inviterer vi til familiegudstjeneste!

Barn fra Hjertehagen og Kids Camp/Ukraina deltar. Etter gudstjenesten blir det grilling. Velkommen til en annerledes gudstjeneste!

Kontakt oss

Vestby Pinsemenighet
Postboks 226
1541 Vestby

Besøksadresse: 
Randemfaret 15, 1540 Vestby
Org.nr 976 479 300

Pastor Pavel: 99 56 46 38

Kontortid: Torsdager 10:00-15:00

 

Har du spørsmål, bønnebehov eller lignende, kan du også benytte kontaktskjema: 
Powered by Cornerstone