Velkommen til Vestby pinsemenighet

Hvem er vi?

Vestby pinsemenighet er en menighet med medlemmer som ønsker å leve i tilbedelse og overgivelse til Gud. Vi ønsker at lidenskap for Gud skal være et kjennetegn ved menighetens medlemmer. Vi ønsker å leve nær Jesus og høre Hans stemme og tanker for vår tid.

Menigheten skal være et sted hvor folk blir ønsket  ”velkommen hjem!”, både av Gud og mennesker. 

Hva skjer?

Oppfordring til bønn hjemme
I forbindelse med den situasjonen som har oppstått når det gjelder koronaviruset, er det noen tanker og bønneemner vi oppfordrer alle å ta del i. Først og fremst bør vi løfte hverandre og befolkningen ellers opp i bønn om at så få som mulig skal bli alvorlig syke, og gjøre vårt for at smitten ikke skal spre seg. Det handler også om mer enn dette. Som følge av at mange ikke kan gå på jobb og bedrifter må trappe ned sin virksomhet, vil konsekvensene være at mange vil bli permittert, firmaer kan gå konkurs og folk miste jobbene sine. Det skjer allerede i reiseliv, servicebedrifter, kultur, idrett og oljerelaterte næringer. Derfor bør vi be om at situasjonen normaliseres ganske raskt. Det er også viktig å be for myndighetspersoner og helsepersonell som har store utfordringer nå. Vi bør også be om at denne situasjonen skal føre til at mennesker søker Gud.
Oppfordring til bønn hjemme
I forbindelse med den situasjonen som har oppstått når det gjelder koronaviruset, er det noen tanker og bønneemner vi oppfordrer alle å ta del i. Først og fremst bør vi løfte hverandre og befolkningen ellers opp i bønn om at så få som mulig skal bli alvorlig syke, og gjøre vårt for at smitten ikke skal spre seg. Det handler også om mer enn dette. Som følge av at mange ikke kan gå på jobb og bedrifter må trappe ned sin virksomhet, vil konsekvensene være at mange vil bli permittert, firmaer kan gå konkurs og folk miste jobbene sine. Det skjer allerede i reiseliv, servicebedrifter, kultur, idrett og oljerelaterte næringer. Derfor bør vi be om at situasjonen normaliseres ganske raskt. Det er også viktig å be for myndighetspersoner og helsepersonell som har store utfordringer nå. Vi bør også be om at denne situasjonen skal føre til at mennesker søker Gud.
Husgrupper
Vi samles i mindre grupper i hjemmene for sosialt samvær med enkel mat, samtale og bønn. Ta kontakt hvis du vil være med i en husgruppe!
Nødhjelpsmottak i Støttumveien 7
Vi samler inn klær, sko, barneutstyr, leker, sykler etc. (ikke matvarer og el.artikler) til dem som trenger det i Øst-Europa. Klær må være rene og hele. Bidrag bør pakkes i kartong eller dobbel plastsekk. Vi blir takknemlige for et frivillig transportbidrag på kr 50 per sekk/kartong. Arr: Faire Share Norway.
INFORMASJON OM CORONA - TILTAK:

På grunn av corona-viruset er alle gudstjenester og arrangementer avlyst til og med påske. Vi gjør dette i respekt for dem som er i risikogrupper og for å støtte Norges dugnad for å bremse utviklingen av smitte.

Hvis noen ønsker en samtale, forbønn eller har spørsmål, kan vi kontaktes på telefon eller pr e-post. Vi svarer og hjelper deg gjerne!

Tlf.nr 921 35 339

E-post: filadelfiakontoret@gmail.com

Kontakt oss

Vestby Pinsemenighet
Postboks 226
1541 Vestby

Besøksadresse: 
Randemfaret 15, 1543 Vestby
Org.nr 976 479 300

Pastor Pavel: 99 56 46 38

Kontortid: Onsdager 10:00-15:00

 

Har du spørsmål, bønnebehov eller lignende, kan du også benytte kontaktskjema: 
Powered by Cornerstone