Bønnesamlinger

Bønn er å sette av tid til å fokusere på Gud, dele sitt hjerte med Ham, fortelle om det som er vanskelig, takke Ham og verdsette Ham for det Han er og det Han gjør for oss. Bønn er ikke en monolog. Når vi møtes for å be, tar vi bønn til et helt nytt nivå. Hvor to eller tre er samlet i Jesu navn, der er Jesus midt iblant dem, sier Bibelen (Matt.18:20). Sammen kan vi be også for samfunnet vi lever i, for politikere og regjering. Gud taler til oss i bønn for å gi oss veiledning, visjoner, oppmuntring og hjelp. Dette gjelder både i vårt privatliv og i menighetens arbeid.

Bortsett fra i ferier og høytider har vi «Bibel og bønn» hver mandag kl. 19:30. Samlingene er frie i sin form og inkluderer både lovsang, bønn, andakter og samtaler. I tillegg er det åpent hus på formiddagen hver torsdag kl. 09-10. Da spilles det musikk og hver kan be for seg, og vi ber også sammen og deler noen bibelvers.

 

Kontakt oss

Filadelfiakirken Vestby
Postboks 226
1541 Vestby

Besøksadresse: 
Randemfaret 15, 1543 Vestby
Org.nr 976 479 300

Pastor Pavel: 99 56 46 38

Kontortid: Onsdager 10:00-15:00

 

Powered by Cornerstone