Husgrupper

Flere av menighetens medlemmer møtes i mindre felleskap utenom de offisielle gudstjenestene. I mindre felleskap er mulighetene bedre for at hver enkelt blir sett, hørt og ivaretatt. Dette er også en flott arena for å ha det hyggelig sosialt og å vokse i sine gaver og talenter. Man kan for eksempel oppdage og utvikle sine lederegenskaper, lærerevner eller andre talenter. I menigheten finnes flere slike husgrupper, og de fleste samles annenhver uke. Samlingene inneholder sosialt samvær med enkel mat, samtale om et eller annet åndelig tema og bønn. Vi tror det er bra å bygge tettere relasjoner med andre troende, og vi ønsker at flere skal få mulighet til å dele felles tro og liv gjennom slike husfellesskap.

 

Kontakt oss

Filadelfiakirken Vestby
Postboks 226
1541 Vestby

Besøksadresse: 
Randemfaret 15, 1543 Vestby
Org.nr 976 479 300

Pastor Pavel: 99 56 46 38

Kontortid: Onsdager 10:00-15:00

 

Powered by Cornerstone