Gudstjeneste

Gudstjenesten på søndager er et høydepunkt for menigheten vår. De aller fleste søndager møtes vi til gudstjeneste kl. 11.00.  I en gudstjeneste takker vi Gud gjennom sang og bønn (lovsang), og vi ber for aktuelle bønneemner og for dem som ønsker å bli bedt for. En tale eller prekenen er også et av hovedelementene i en vanlig gudstjeneste. Talen/prekenen er en form for bibelundervisning, eller ord til inspirasjon/oppmuntring/trøst/formaning med utgangspunkt i Bibelen. I en gudstjeneste gir vi også anledning til å gi en gave til menighetens arbeid.

Den første søndagen i måneden feirer vi vanligvis nattverd,  et måltid for å minnes at Jesus døde for våre synder. I nattverden har vi fellesskap med Jesus og hverandre. Nattverden er åpen for alle som tror på Jesus Kristus og som ønsker å leve i fellesskap med ham. 

Barna er med i første del av gudstjenesten, og etterpå har de sitt eget opplegg på søndagsskolen. Etter gudstjenesten er alle velkommen til kafé Hjerte i underetasjen. Her er det anledning til sosialt samvær og gode samtaler, og det er servering av gratis kaffe, te, saft og enkelt tilbehør.

Ønsker du et kristent fellesskap, er du nysgjerrig på kristen tro, eller har du bare lyst til å se hvordan vi har det? Du er uansett hjertelig velkommen til våre gudstjenester!  

 

Kontakt oss

Filadelfiakirken Vestby
Postboks 226
1541 Vestby

Besøksadresse: 
Randemfaret 15, 1543 Vestby
Org.nr 976 479 300

Pastor Pavel: 99 56 46 38

Kontortid: Onsdager 10:00-15:00

 

Powered by Cornerstone