INTERNASJONALT/MISJON

Menigheten støtter kristent arbeid flere steder i verden. På denne måten opplever vi at vi er med på å utføre oppdraget som Jesus ga. Vi velger å bruke 10% av menighetens inntekter for å velsigne menigheter i andre land, eller organisasjoner som driver misjon i utlandet. Blant annet hjelper vi menigheter i Polen, Ukraina og Belarus, og noen av disse driver rehabiliteringssentre for alkoholikere og narkomane.

Menigheten driver også misjonerende arbeid i form av inspirasjon, forkynnelse og bistand. Våre representanter har flere ganger besøkt Ukraina og Belarus, der de har holdt møter og samtaler med pastorer. Fadderbarn i Belarus blir støttet av enkeltpersoner i Vestby, samt av søndagsskolen vår.

Sammen med PYMs Landutvalg for Belarus sendte vi hjelpesendinger til Belarus i over  20 år. De siste årene økte arbeidet sterkt, og vi sendte årlig 40 – 50  tonn med nødhjelp, etter hvert også til Ukraina. Trofaste medarbeidere gjorde en stor innsats med å ta imot og sortere klær og andre ting. Etter hvert ble arbeidet registrert som en egen juridisk enhet, Fair Share Norway, der Filadelfiakirken Vestby er en av fem medlemmer. 

Krigen i Ukraina har ført til at mye har blitt annerledes, og nødhjelpsmottaket er ikke lenger i drift. Fair Share Norway forsøker nå å drive hjelpearbeid på andre måter. For eksempel ble det høsten 2023 arrangert innsamling av julegaver til barn og eldre i Ukraina.

 

Kontakt oss

Filadelfiakirken Vestby
Postboks 226
1541 Vestby

Besøksadresse: 
Randemfaret 15, 1543 Vestby
Org.nr 976 479 300

Pastor Pavel: 99 56 46 38

Kontortid: Onsdager 10:00-15:00

 

Powered by Cornerstone