INTERNASJONALT/MISJON

Menigheten støtter kristent arbeid flere steder i verden. På denne måten opplever vi at vi er med på å utføre oppdraget som Jesus ga. Vi velger å bruke 10% av menighetens inntekter for å velsigne menigheter i andre land, eller organisasjoner som driver misjon i utlandet. Blant annet hjelper vi menigheter i Polen, Ukraina og Hviterussland, og noen av disse driver rehabiliteringssentre for alkoholikere og narkomane.

Menigheten driver også misjonerende arbeid i form av inspirasjon, forkynnelse og bistand. Våre representanter har flere ganger besøkt Ukraina og Hviterussland, der de har holdt møter og samtaler med pastorer. Fadderbarn i Hviterussland blir støttet av enkeltpersoner i Vestby, samt av søndagsskolen vår.

Sammen med PYMs Landutvalg for Hviterussland, har vi sendt hjelpesendinger til Hviterussland i over  20 år. De siste årene har arbeidet økt sterkt, og vi har også sendt klær og møbler til Ukraina.  Dette arbeidet er nå registrert som en egen juridisk enhet, Fair Share Norway, der Vestby pinsemenighet er en av fem medlemmer. Hvert år sender vi 40 – 50  tonn med nødhjelp til Øst-Europa, og hver uke gjøres det en stor innsats av trofaste medarbeidere som tar imot og sorterer klær.

 

Kontakt oss

Filadelfiakirken Vestby
Postboks 226
1541 Vestby

Besøksadresse: 
Randemfaret 15, 1543 Vestby
Org.nr 976 479 300

Pastor Pavel: 99 56 46 38

Kontortid: Onsdager 10:00-15:00

 

Powered by Cornerstone