Menighetens visjon

"Vi elsker Gud og mennesker og går ut for å gjøre disipler"
 

Utdypende forklaring:
 
Vestby pinsemenighet er en menighet med medlemmer som ønsker å leve i tilbedelse og overgivelse til Gud.  Vi ønsker at lidenskap for Gud skal være et kjennetegn ved menighetens medlemmer.  Vi ønsker å leve nær Jesus og høre Hans stemme og tanker for vår tid.
 
Menigheten skal være et sted hvor folk blir ønsket  ”velkommen hjem!”, både av Gud og mennesker.  Vi ønsker at kjærlighet og omsorg for hverandre skal prege alle sammenkomster og aktiviteter i menigheten. I menigheten skal vi oppmuntre og formane hverandre til å leve etter bibelens prinsipper. 
 
Menigheten ønsker å bygge bro mellom generasjoner.  Vi lengter etter å se barn, ungdom, voksne og eldre vokse i kunnskap om Gud, og formidle denne kunnskapen videre til hverandre. Vi tror at Gud har gitt ulike gaver og åpenbaringer til ulike generasjoner. Ved å være forent som én familie vil vi lære å kjenne Gud bedre, og å elske hverandre med de styrker vi har og på tross av de svakheter vi har. 
 
Filadelfia Vestby har et kall til misjon både i inn- og utland.  Vi ønsker å arbeide sammen med Gud for å gjøre Ham kjent i nærområdet, landet vårt og helt til verdens ende.  Vi vil sjenerøst støtte misjon i Norge og ellers i verden.  Menigheten ønsker å oppfylle misjonsbefalingen ved å utruste mennesker til tjeneste gjennom undervisning og ulike aktiviteter i Vestby og omegn.  Barn og unge er vår fremtid, men også vår nåtid.  De må få kjenne sin skaper og få sjanse til å leve i et personlig forhold til Ham.  Menigheten ser en spesiell oppgave i å nå asylsøkere med evangeliet om Jesus og lære dem å tjene Gud og mennesker i Norge.  

 

 

Kontakt oss

Filadelfiakirken Vestby
Postboks 226
1541 Vestby

Besøksadresse: 
Randemfaret 15, 1543 Vestby
Org.nr 976 479 300

Pastor Pavel: 99 56 46 38

Kontortid: Onsdager 10:00-15:00

 

Powered by Cornerstone