Ressurser>Artikler>Hvordan bygge tro - av Øyvind Hæreid
2023-02-15
Hvordan bygge tro - av Øyvind Hæreid

HVORDAN BYGGE TRO?

Dette emnet tas opp fordi tro er viktig for alle Guds barn.

 

Hva er bibelsk tro?

Hebr. 11,1 gir følgende definisjon: «Tro er full tillit til det en håper på, overbevisning om det en ikke ser.» Stikkord for bibelsk tro er «full tillit og overbevisning».

Å tro dreier seg om å tro og handle på Guds ord. Eller: Å tro er å stole på/satse på/ta for sant. Eller: Å tro er å forvente at Gud backer sitt hellige ord. Mark. 16,20.

 

Hva er de aller viktigste fordelene ved tro?

  1. Troen på Jesus er vegen til frelse. Ef. 2,8: «For av nåde er dere frelst ved troen».

 

  1. Troen på Jesus og troen på bibelens og Jesu løfter åpner for bønnesvar av alle slag - inkludert tegn og under. Mark. 11,24: «Derfor sier Jeg dere: Alt det dere ber om når dere ber, tro at dere mottar det, og det skal bli gitt dere.» Heb.12,6: «Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det.»

 

  1. Tro som leder til hellighet gir åpning til bønnesvar av alle slag. 1. Pet. 3,12a: «For Herrens øyne er over de rettferdige, og Hans ører er åpne for deres bønner.» Jesus selv overvant djevelens fristelser ved å tro, stå fast på og bekjenne Guds ord. Kfr. Mt. 4,1-11. Når Jesus overvant fristelser på denne måten- hvor mye mer trenger du og jeg å tro, stå fast på og bekjenne Guds ord?

 

  1. En tro som viser seg ved overgivelse til den treenige Gud, gir bønnesvar, mening med livet, en god retning, framtid og håp. «For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Og dere skal påkalle meg og gå av sted og be til meg, og jeg vil høre på dere. Dere skal søke meg, og dere skal finne meg når dere søker meg av hele deres hjerte.» Jeremia 29, 11-13.

 

  1. Gjennom troen vokser vi i moden kjærlighet (1.Kor. 13,1-13) og åndelig autoritet (Mt. 10,1, Luk. 9,1-2).  

 

Hva sier tros-kapittelet fremfor noe - Hebr. 11 - om tro?

Her finner vi viktige stikkord om hva bibelsk tro er - og som er verdt et studium. (Les gjerne de oppgitte bibelhenvisningene- for det som er nevnt, er tanker om hva bibelversene inneholder).

Gud høyakter tro (Hebr. 11,2)

Tro stoler på Guds overnaturlige kraft (Hebr. 11,3)

En persons tro forteller oss noe viktig om personen (Hebr. 11,4)

Tro åpner opp for at Gud kan gjøre under og tegn (Hebr. 11,5)

Uten tro er det umulig å være til behag for Gud (Hebr. 11,6)

Tro blir sett og erfart gjennom handlinger (Hebr. 11,7)

Tro er det samme som å adlyde Guds ord (Hebr. 11,8)

Etter Guds ledelse -er troen villig til å leve et «vanskelig» og krevende liv (Hebr. 11,9)

Troen er villig til å vente på Gud (Hebr. 11,10)

Troen velger å tro på Guds ords løfter- selv om de virker umulige (Hebr. 11,11)

Bibelsk tro gir ikke opp å tro på Guds løfter, dvs. at troen står fast på Guds ord (Hebr. 11,13)

Troen søker først og fremst evig liv (Hebr. 11,14)

Et viktig kjennetegn på bibelsk tro- viser seg gjennom å være villig til å ta en risiko (Hebr. 11,15-16 + Mt. 14,28-29, Ap.gj. 3,6-7)

Gud lønner tro (Hebr. 11,16)

Etter Guds ledelse er personen som tror, villig til å ofre det som er viktig. (Hebr. 11,17)

 

Ønsker du å vokse i bibelsk tro?

Selve utgangspunktet er at alle troende gjennom forsoningen er gode nok til å vokse i tro. Det er også bra å huske på at å vokse i tro er en livslang prosess hvor motivasjon og innsats hjelper alle.

Troen vokser først og fremst ved å studere Guds ord. Rom. 10,17: «Så kommer da troen av det en hører, og det en hører kommer ved Guds Ord.» Dette betyr at i den grad vi ønsker å vokse i bibelsk tro, trenger vi å disiplinere oss og lese- gjerne gruble på, trenge dypt inn i - Guds ord og løfter- helst daglig- og deretter handle på det vi har lest.

Bibelsk forkynnelse bygger selvfølgelig også tro. Derfor er det viktig å tilhøre en bibeltro menighet.

Vi bygger også tro ved å be om tro. Jesu disipler gikk foran med et godt eksempel i Luk. 17,5 - hvor de ba Jesus om tro: «Apostlene sa til Herren: «Gi oss mer tro!» Apostlene fikk oppleve sannheten i Mt. 7,8: «For hver den som ber, han får, den som leter, han finner, og den som banker på, skal det bli åpnet for.» Andres forbønn gir også hjelp og bønnesvar.

Gode erfaringer bygger tro. Slike gode erfaringer kan skje ved å adlyde - handle - på Guds ord - og ved det få oppleve at Ordet holder hva det lover. 2. Kor. 1,20: «For så mange som Guds løfter er, i Ham er de ja, og i Ham er de amen, Gud til ære ved oss.» Vi kan også lære av andres gode erfaringer gjennom hva de vitner om eller skriver, og gjennom fellesskap med dem: «Ordspr. 13,20: «Den som vandrer sammen med vise menn, blir selv vis."

Noe annet som gjør at troen vokser- er å ha utholdende tro og tillit til Gud i smerten: 2. Kor. 1,8-10: «8 For vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om den trengsel vi møtte i Asia. Vi ble i den grad nedtynget at det var mer enn vi maktet, og vi tvilte til og med på om vi skulle berge livet. 9 Ja, vi hadde felt dødsdommen over oss selv, for at vi ikke skulle stole på oss selv, men på Gud, som oppvekker de døde, 10 Han som utfridde oss fra en så stor død, og fortsatt frir oss ut. Vi stoler på Ham, at Han fremdeles vil utfri oss.» («Stole på» tilsvarer tro, og troen er utholdende, gir ikke opp.)

 

Kontakt oss

Filadelfiakirken Vestby
Postboks 226
1541 Vestby

Besøksadresse: 
Randemfaret 15, 1543 Vestby
Org.nr 976 479 300

Pastor Pavel: 99 56 46 38

Kontortid: Onsdager 10:00-15:00

 

Powered by Cornerstone