Ressurser>Artikler>Ny kristen: Har du sagt JA til Jesus?
2024-04-10
Ny kristen: Har du sagt JA til Jesus?

Les også: Vet du hvorfor Jesus døde på korset?

I Apostlenes gjerninger leser vi om de første kristne og det som skjedde på pinsedag – ofte kalt «kirkens fødselsdag» – 50 dager etter at Jesus hadde stått opp fra de døde. På denne dagen forkynte disippelen Peter for en stor gruppe mennesker om Jesus, og hans død, oppstandelse og himmelfart. Vi leser:

Peter svarte dem: «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få Den hellige ånds gave. For løftet gjelder dere og barna deres og alle som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller på.»  Også med mange andre ord vitnet han for dem, og han formante dem: «La dere frelse fra denne vrangsnudde slekten.» De som tok imot budskapet hans, ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring tre tusen mennesker. De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle etter som hver enkelt trengte det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. (Apostlenes gjerninger 2,38-47)

Her ser vi flere ting som er viktige for alle kristne – inkludert deg som nettopp er kommet til tro på Jesus.

 

Dåp og Den Hellige Ånd

I dåpen velger vi å identifisere oss med Jesus. Dåpen symboliserer en begravelse av det gamle livet, som betyr at vi vil omvende oss fra våre synder og alt det gale vi har gjort. Men dåpen representerer også en oppstandelse – at vi begynner et nytt liv sammen med Jesus som Guds barn. Vi som er kristne tror på den treenige Gud: Far, Sønn og Hellig Ånd. Den Hellige Ånd er Guds gave til oss, og dåpen/fylden med Den Hellige Ånd er for å hjelpe oss å leve det kristne livet.

 

Det Nye Testamentet/Bibelen

De første kristne holdt fast ved apostlenes lære, som vi i dag finner nedskrevet i Det Nye Testamentet. Bibelen er Guds Ord, og inneholder to deler. Det Nye Testamentet (del 2) er på en måte oppfyllelsen av Det Gamle Testamentet (del 1). Er du ny kristen kan det anbefales å begynne å lese i Det Nye Testamentet, særlig i Evangeliene (Matteus, Markus, Lukas, og Johannes) som handler om Jesus.

 

Kristent felleskap/Kirke

Vi ser i bibelteksten at kirkens felleskap var viktig for de nye kristne, både de mindre samlingene i hjemmene og mer offentlige gudstjenester. Gud har ikke ordnet det slik at vi skal leve det kristne livet alene. Som Guds elskede barn har vi fått en ny familie, kirken. I teksten leser vi hvordan de kristne hjalp hverandre, også økonomisk (men det bør legges til at felles økonomi i kirken ikke er noe vi leser mer om i Bibelen, og det er heller ikke vanlig å praktisere blant kristne).

 

Nattverd

En sentral kirkelig praksis er brødsbrytelsen eller nattverden, hvor vi minnes Jesu død på korset for våre synder. Brødet representerer Jesu kropp og vinen Jesu blod, som ble gitt og utøst for oss.

 

Bønn og lovsang

Bønn er å samtale med Gud, og er noe vi kan gjøre alene og sammen med andre i kirken. Som Guds barn kan vi ha en personlig relasjon med Jesus. Begynn å snakke til Jesus! Du kan synge og takke ham for alt det gode han har gjort! Ikke bli overasket om du opplever at Jesus taler til deg på forskjellige måter, for eksempel ved å gi deg noen tanker mens du leser i Bibelen.

 

Vitne/Evangelisering

Ordet evangelium betyr gode nyheter. Som kristne er vi kalt til å være Jesu vitner og dele de gode nyhetene om hva Jesus har gjort for oss. På den måten kan enda flere mennesker tro på Jesus og bli frelst. Dette vil også gjøre deg tryggere i troen. Så fortell noen at du har begynt å tro på Jesus!

 

Vil du vite mer om Jesus, kirke, og livet som kristen?

Ta gjerne kontakt med oss på www.filadelfiavestby.no og/eller besøk en gudstjeneste på søndager kl. 11.00 i Randemfaret 15, 1543 Vestby.

 

Filadelfiakirken Vestby

Postboks 226

1541 Vestby

 

Besøksadresse:

Randemfaret 15, 1543 Vestby

Org.nr 976 479 300

 

Pastor Pavel: 99 56 46 38

 

filadelfiakontoret@gmail.com

 

Kontortid: Onsdager 10:00-15:00

 

Kontakt oss

Filadelfiakirken Vestby
Postboks 226
1541 Vestby

Besøksadresse: 
Randemfaret 15, 1543 Vestby
Org.nr 976 479 300

Pastor Pavel: 99 56 46 38

Kontortid: Onsdager 10:00-15:00

 

Powered by Cornerstone